Διόδια

Σταθμοί διοδίων

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου (Νόμος 3559/2007), λειτουργούν έξι μετωπικοί σταθμοί διπλής κατεύθυνσης, στο Σπαθοβούνι, στη Νεστάνη, στη Γέφυρα Μάναρη, στη Βελιγοστή, στην είσοδο της Καλαμάτας και στην Πετρίνα (τμήμα Λεύκτρο-Σπάρτη). Επίσης, λειτουργούν οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων στον κόμβο Παραδεισίων (έξοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα και είσοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα), στον κόμβο Αρφαρών (είσοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα και έξοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα) και στον κόμβο Θουρίας (έξοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα και είσοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα).


Κατηγοριοποίηση Οχημάτων

Οι χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων του Έργου, ορίζονται στο άρθρο 24 της Σύμβασης Παραχώρησης, στο οποίο περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και ο τρόπος υπολογισμού των διοδίων τελών ανά κατηγορία οχήματος, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του Έργου που έχει συμφωνηθεί με το Ελληνικό Δημόσιο και τους Δανειστές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κατηγοριοποίηση των οχημάτων γίνεται ως ακολούθως:

  • Κατηγορία 1: Δίκυκλα
  • Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μέχρι 2,20 μέτρα
  • Κατηγορία 3: Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα
  • Κατηγορία 4: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, 4 και άνω αξόνων, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα

ΤΙΜΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ*
Κατ. 1
Κατ. 2
Κατ. 3
Κατ. 4
Σπαθοβούνι
1,90
2,70
6,85
9,60
Νεστάνη
1,80
2,60
6,50
9,10
Γέφυρα Μάναρη
1,40
2,10
5,25
7,40
Βελιγοστή
0,90
1,35
3,40
4,80
Καλαμάτα
1,40
2,05
5,15
7,25
Πετρίνα
2,20
3,15
7,90
11,10
Πλευρικοί Παραδεισίων
0,50
0,80
2,05
2,90
Πλευρικοί Αρφαρών
0,50
0,80
2,05
2,85
Πλευρικοί Θουρίας
0,30
0,50
1,30
1,85
*Οι χρεώσεις εφαρμόζονται και τις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου.
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).