Η Εταιρεία

Η ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 22/12/2006 και η μετοχική της σύνθεση είναι η ακόλουθη:

  • ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., με ποσοστό 71,67%
  • ABAΞ Α.Ε., με ποσοστό 15%
  • INTRAKAT Α.Ε., με ποσοστό 13,33%

Στις 31 Ιανουαρίου 2007, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υπέγραψε με την Παραχωρησιούχο Εταιρεία, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη. Η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης είναι 30 χρόνια.

Η Σύμβαση Παραχώρησης κυρώθηκε με το Ν.3559/2007 (ΦΕΚ 102 Α/ 14.5.2007), ενώ η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κρατική Ενίσχυση ελήφθη στις 31.01.2008.

Το Έργο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που ενεργεί για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Ως εκ τούτου, παρακολουθείται σε καθημερινή βάση για λογαριασμό του Δημοσίου, τόσο από την Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών (Διεύθυνση Δ17 – για θέματα λειτουργίας και συντήρησης) όσο και από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων / Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων Με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ – για θέματα μελέτης/κατασκευής).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πολιτική για την πρόληψη & καταπολέμηση της βίας & παρενόχλησης στην εργασία

Πολιτική διαχείρισης αναφορών

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

  • Παρασκευή 16:00 – 21:00 προς Καλαμάτα/Σπάρτη
  • Κυριακή 15:00 – 22:00 προς Αθήνα

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

  • Παρασκευή 16:00 – 21:00 προς Καλαμάτα/Σπάρτη
  • Κυριακή 15:00 – 22:00 προς Αθήνα