1025* – Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης

Οι αυτοκινητόδρομοι της Πελοποννήσου (ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ και ΜΟΡΕΑΣ) διαθέτουν ενιαίο τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης, τον τετραψήφιο 1025*. Σε περίπτωση βλάβης ή συμβάντος, ο οδηγός μπορεί καθ’ όλο το 24ωρο να καλεί από το κινητό του τηλέφωνο τον αριθμό 1025* και να ενημερώνει τον υπάλληλο του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας για τη θέση που βρίσκεται και το είδος του συμβάντος, έτσι ώστε να αποσταλεί άμεσα σ’ αυτό το σημείο το κατάλληλο όχημα οδικής εξυπηρέτησης.

Σε περίπτωση βλάβης ή συμβάντος, ο οδηγός πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

  • Να μετακινήσει το όχημά του στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) που βρίσκεται στα δεξιά του αυτοκινητόδρομου. Έτσι, αποφεύγεται ο κίνδυνος σύγκρουσης με τα διερχόμενα οχήματα.
  • Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ (όπως να θέσει σε λειτουργία τα alarm του οχήματος, να τοποθετήσει την τριγωνική προειδοποιητική πινακίδα κ.λπ.)
  • Να ειδοποιήσει το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, καλώντας 1025* από το κινητό του ή χρησιμοποιώντας τα Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου, αναφέροντας το σημείο στο οποίο βρίσκεται βάσει της πινακίδας χιλιομετρικής θέσης. Οι πινακίδες αυτές αναγράφουν το αρχικό γράμμα της κατεύθυνσης στην οποία κινούμαστε (Στο τμήμα Κόρινθος-Καλαμάτα: Α=προς Αθήνα, Κ=προς Καλαμάτα και στο τμήμα Λεύκτρο-Σπάρτη: Ε προς Σπάρτη, Μ προς Μεγαλόπολη), καθώς και τη χιλιομετρική θέση που βρισκόμαστε, όπως μπορείτε να δείτε εδώ.
  • Να περιμένει πίσω από τα προστατευτικά στηθαία ασφαλείας την Κινητή Μονάδα Περιπολίας και Άμεσης Επέμβασης του ΜΟΡΕΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ Αριθμ. 966/2 – ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι η κλήση στο 1025 υπόκειται στην Τιμολογιακή Πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ.