Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

  • Παρασκευή 2/6, 16:00 – 22:00 προς Καλαμάτα/Σπάρτη.
  • Σάββατο 3/6, 8:00 – 13:00 προς Καλαμάτα/Σπάρτη.
  • Δευτέρα 5/6, 16:00 – 23:00 προς Αθήνα.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

  • Παρασκευή 2/6, 16:00 – 22:00 προς Καλαμάτα/Σπάρτη.
  • Σάββατο 3/6, 8:00 – 13:00 προς Καλαμάτα/Σπάρτη.
  • Δευτέρα 5/6, 16:00 – 23:00 προς Αθήνα.