Γενικά χαρακτηριστικά

 • Μήκος αυτοκινητοδρόμου: 205 km
 • Διατομή: 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση, με κεντρική διαχωριστική νησίδα
 • Αριθμός κόμβων: 25
   
 • Τμήμα Κόρινθος-Καλαμάτα
  • Μήκος: 159 km
  • Κόμβοι: 21
    
 • Τμήμα Λεύκτρο-Σπάρτη
  • Μήκος: 46 km
  • Κόμβοι: 4

Σήραγγες

 • Στέρνας: Μήκος 0,9 km (διπλού κλάδου)
 • Νεοχωρίου: Μήκος 0,7 km (διπλού κλάδου)
 • Αρτεμισίου: Μήκος 1,4 km (διπλού κλάδου)
 • Καλογερικού: Μήκος 0,6 km (διπλού κλάδου)
 • Ραψομάτη: Μήκος 1,3 km (διπλού κλάδου)

Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)

 • Τρεις αμφίπλευροι σταθμοί στις εξής τοποθεσίες:
  • Σπαθοβούνι Κορινθίας
  • Αρφαρά/Αγ. Φλώρος Μεσσηνίας
  • Πελλάνα Λακωνίας
 • Σ.Ε.Α. Νεστάνης Αρκαδίας (κατεύθυνση προς Αθήνα)
 • Σ.Ε.Α. Αλέα στο Αρτεμίσιο (κατεύθυνση προς Καλαμάτα)