Η ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. απασχολεί σήμερα περίπου 280 άτομα συνολικά.

Η επιλογή προσωπικού γίνεται με βασικό κριτήριο την ανάπτυξη των περιοχών από τις οποίες διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος. Η πλειονότητα του προσωπικού προέρχεται από νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου.