Οι χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων του Έργου, ορίζονται στο άρθρο 24 της Σύμβασης Παραχώρησης, στο οποίο περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και ο τρόπος υπολογισμού των διοδίων τελών ανά κατηγορία οχήματος, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του Έργου που έχει συμφωνηθεί με το Ελληνικό Δημόσιο και τους Δανειστές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κατηγοριοποίηση των οχημάτων γίνεται ως ακολούθως:

  • Κατηγορία 1: Δίκυκλα
  • Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μέχρι 2,20 μέτρα
  • Κατηγορία 3: Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα
  • Κατηγορία 4: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, 4 και άνω αξόνων, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα

Ως εκ τούτου, οι τιμές διοδίων τελών διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΤΙΜΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ*

Κατ. 1

Κατ. 2

Κατ. 3

Κατ. 4

Σπαθοβούνι

1,70 €

2,55 €

6,35 €

8,90 €

Νεστάνη

1,60 €

2,40 €

6,05 €

8,45 €

Γέφυρα Μάναρη

1,30 €

1,95 €

4,90 €

6,85 €

Βελιγοστή

0,80 €

1,25 €

3,15 €

4,45 €

Καλαμάτα

1,30 €

1,90 €

4,80 €

6,75 €

Πετρίνα

2,00 €

2,90 €

7,35 €

10,30 €

Πλευρικοί Παραδεισίων

0,50 €

0,75 €

1,90 €

2,70 €

Πλευρικοί Αρφαρών

0,50 €

0,75 €

1,90 €

2,65 €

Πλευρικοί Θουρίας

0,30 €

0,45 €

1,20 €

1,70 €

*Οι χρεώσεις εφαρμόζονται και τις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου

 

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).