1. Τι είναι η Σύμβαση Παραχώρησης;

Είναι η Σύμβαση Σύμπραξης μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Σε μια τέτοια σύμβαση, το σύνολο ή μέρος της αποζημίωσης του Αναδόχου για την εκτέλεση ενός έργου συνιστάται στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου από αυτόν, είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής από το Δημόσιο.
Βρείτε εδώ τη Σύμβαση Παραχώρησης (νόμος 3559/07)

2. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου και πώς χρηματοδοτείται;

Ο προϋπολογισμός του Έργου είναι περίπου 1 δις €. Από Δημόσιους πόρους καταβάλλεται το 30%, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται από τον Παραχωρησιούχο και αποπληρώνεται μέσω των διοδίων.

3. Πώς καθορίζονται οι τιμές των διοδίων;

Οι τιμές διοδίων καθορίζονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης (Νόμος 3559/2007) και το πρόγραμμα χρηματοδότησης του Έργου, όπως έχει συμφωνηθεί με το Ελληνικό Δημόσιο και τους Δανειστές.

4. Πόσο θα αυξηθούν τα διόδια στο μέλλον;

Βάσει των προβλέψεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου, η χρέωση σε κάθε τομέα του Έργου αντιστοιχεί σε 0,04 € ανά χλμ. (τιμές 2003 χωρίς ΦΠΑ), ενώ οι τιμές διοδίων αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά στην αρχή κάθε χρόνου.

5. Πού πηγαίνουν τα έσοδα από τα διόδια;

Τα έσοδα από τα διόδια χρηματοδοτούν την αποπληρωμή των δανείων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του Έργου, καθώς και τη λειτουργία και τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου.

6. Ποιοι εξαιρούνται της καταβολής διοδίων τελών;

Οι κατηγορίες απαλλασσόμενων οχημάτων ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης και είναι: οχήματα Ενόπλων Δυνάμεων, Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα, καθώς και οχήματα του Δημοσίου και της Εταιρείας που απασχολούνται στην κατασκευή και λειτουργία του Έργου.