Οι χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων του Έργου, ορίζονται στο άρθρο 24 της Σύμβασης Παραχώρησης, στο οποίο περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και ο τρόπος υπολογισμού των διοδίων τελών ανά κατηγορία οχήματος, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του Έργου που έχει συμφωνηθεί με το Ελληνικό Δημόσιο και τους Δανειστές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κατηγοριοποίηση των οχημάτων γίνεται ως ακολούθως:

  • Κατηγορία 1: Δίκυκλα
  • Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μέχρι 2,20 μέτρα
  • Κατηγορία 3: Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα
  • Κατηγορία 4: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, 4 και άνω αξόνων, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα

Ως εκ τούτου, οι τιμές διοδίων τελών διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

 

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

€ 1,70

1,70

2,45

2,45

6,20

6,20

€ 8,70

€ 8,70

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΟΔΙΩΝ ΝΕΣΤΑΝΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

 

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,60

1,60

2,35

2,35

5,90

5,90

8,25

8,25

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΝΑΡΗ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

 

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

1,30

1,30

1,90

1,90

4,80

4,80

6,70

6,70

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΟΔΙΩΝ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

 

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

0,80

0,80

1,20

€ 1,20

€ 3,10

€ 3,10

€ 4,35

4,35

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣIΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

 

Είσοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα

Έξοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα

Είσοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα

Έξοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα

Είσοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα

Έξοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα

Είσοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα

Έξοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

€ 0,50

€ 0,50

€ 0,75

0,75

€ 1,90

1,90

2,65

€ 2,65

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

 

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

Προς Αθήνα

Προς Καλαμάτα

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

€ 1,30

€ 1,30

1,85

1,85

€ 4,70

4,70

6,60

6,60

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

 

Είσοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα

Έξοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα

Είσοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα

Έξοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα

Είσοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα

Έξοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα

Είσοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα

Έξοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

0,50

0,50

0,75

0,75

1,85

1,85

2,60

2,60

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΟΔΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΑΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

 

Προς Αθήνα

Προς Σπάρτη

Προς Αθήνα

Προς Σπάρτη

Προς Αθήνα

Προς Σπάρτη

Προς Αθήνα

Προς Σπάρτη

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

€ 2,00

2,00

2,85

2,85

€ 7,20

€ 7,20

€ 10,05

€ 10,05

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΘΟΥΡΙΑΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

 

Έξοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα

Είσοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα

Έξοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα

Είσοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα

Έξοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα

Είσοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα

Έξοδος στην κατεύθυνση προς Αθήνα

Είσοδος στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

0,30

0,30

0,45

0,45

1,20

1,20

€ 1,65

€ 1,65

 

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο).